Kancelaria adwokacka Kraków – adwokat rozwód, podział majątku i prawo rodzinne

Doświadczony adwokat wykonujący zawód od 2003

Kancelaria Adwokacka Kraków

Kancelaria Adwokacka adwokat Małgorzaty Tokarz mieści się w centrum Krakowa na ulicy Sereno Fenna 12/1. Kancelaria prawna świadczy usługi w zakresie porad prawnych oraz szerokiej pomocy w każdej sprawie z dziedziny prawa cywilnego, rodzinnego, a także w zakresie prawa karnego oraz prawa pracy. 

Jako adwokat Kraków z wieloletnim doświadczeniem oraz znakomitym przygotowaniem merytorycznym, w pełni koncentruje się na powierzanych sprawach (sprawy/prawo cywilne Kraków, prawo spadkowe Kraków, prawo pracy Kraków, sprawy rodzinne Kraków, sprawy rozwodowe Kraków, podział majątku wspólnego, sprawy karne), jednocześnie służąc pełnym wsparciem na każdym etapie postępowania. Szerokie spektrum czynności wpisujących się w zakres usług kancelarii świadczone jest osobiście przez adwokata. 

Kancelaria Adwokacka dba o interesy swoich Klientów, równocześnie zapewniając im kompleksową obsługę prawną, w sposób rzetelny odpowiadając na wszelkie pytania i mogące się nasunąć wątpliwości dotyczące prowadzonej sprawy. Podjęcie działań i ustalenie kierunku przeprowadzanych czynności możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym, bezpośrednim spotkaniu z Panią Mecenas Małgorzatą Tokarz. Indywidualne podejście do spraw klientów stanowi niewątpliwe atut działalności Kancelarii w dążeniu do pozytywnego zakończenia problemów natury prawnej.

Kontakt

Oferta

 

Porady prawne
sprawy cywilne, karne, rodzinne, z zakresu prawa pracy
 

Profesjonalne zastępstwo
zapewnia profesjonalne zastępstwo adwokackie w każdym stadium procesu sądowego, przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym
 

Negocjacje przedprocesowe
reprezentuje interesy Klientów w negocjacjach przedprocesowych (m.in. sporządza listy adwokackie, wezwania do zapłaty, itp) oraz w toku procesu
 

Pisma procesowe
sporządza pisma procesowe, bądź ich projekty (pozwy, odpowiedzi na pozew, sprzeciwy, zarzuty od nakazów zapłaty, apelacje, kasacje i inne), prośby, skargi, wnioski, podania, zawiadomienia do różnych instytucji
 

Redakcja i projekty
redaguje opinie prawne, projekty umów i ugód
 

Obrona przed sądem
zapewnia obronę podejrzanego, oskarżonego w trakcie postępowania karnego, nieletniego w postępowaniu w sprawach nieletnich oraz obwinionego w sprawach o wykroczenia
 

Pomoc ofiarom przestępstw
służy pomocą prawną w procesie karnym pokrzywdzonym (ofiarom przestępstw) oraz oskarżycielom posiłkowym i prywatnym
 

Osoby fizyczne i firmy
swoje usługi świadczy zarówno osobom fizycznym, jak i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, współpracuje z firmami zapewniając im stałą obsługę praw

Adwokat Kraków Małgorzata Tokarz – O mnie

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji UJ, magistrem prawa. Pracę magisterską obroniłam w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego. Zawsze wiedziałam, że chcę być prawnikiem praktykiem, gdyż interesują mnie indywidualne ludzkie problemy prawne.

Gruntowne podstawy ku temu dała mi aplikacja sądową w okręgu Sądu Apelacyjnego w Krakowie zakończona egzaminem sędziowskim. Podczas aplikacji miałam okazję odbyć praktyki we wszystkich sądach w Krakowie i tym samym zdobyć duże doświadczenie także od strony pracy sędziego.

Ponieważ dużą satysfakcję daje mi kontakt z ludźmi i możliwość skutecznej im pomocy w rozwiązywaniu problemów prawnych moim naturalnym celem było wykonywanie zawodu adwokata.

Zdecydowałam się więc na odbycie aplikacji adwokackiej, po której złożyłam egzamin adwokacki uzyskując tytuł zawodowy adwokata. Od 2003 roku prowadzę indywidualną kancelarię adwokacką w Krakowie, jestem członkiem Krakowskiej Izby Adwokackiej, nr wpisu 2054.

Wizyta bez stresu w kancelarii adwokackiej w Krakowie

Mam świadomość, że wizyta w kancelarii adwokackiej, zwłaszcza w obliczu problemów rodzinnych dla wielu z Państwa może być pierwszą, a co za tym idzie stresującą. Dokładam wszelkich starań, aby szczera i wyczerpująca rozmowa przyczyniła się do zminimalizowania lub wyeliminowania Państwa stresu, a problem natury prawnej był sprowadzony do realnych wymiarów. Z doświadczenia wiem, że im szybciej zgłosicie się Państwo ze swoim problemem, tym większe szanse na pozytywne jego rozwiązanie. W pełni aktualne pozostaje tu medyczne powiedzenie” lepiej zapobiegać niż leczyć”. 

Stosunek klienta do adwokata oparty jest na zaufaniu. Swoimi działaniami cały czas staram się na Państwa zaufanie zasłużyć, gdyż wiem, że pracuję na najcenniejszych dla Państwa dobrach.

Zgłaszając się do mnie jako adwokata możecie mieć Państwo pewność całkowitej dyskrecji, gdyż jestem związana tajemnicą adwokacką. O zachowanie poufności nie musicie Państwo dodatkowo prosić, ani jej zastrzegać, jak w przypadku, gdy zgłaszacie się do zwykłych prawników niewykonujących zawodów zaufania publicznego.

Kontakt

Pełna tajemnica u adwokata

Obowiązek respektowania tajemnicy zawodowej został na adwokatów nałożony ustawowo, a sformułowany w art. 6 ustawy Prawo o adwokaturze i polega na tym że adwokat jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej, a ponadto nie można go zwolnić z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się, udzielając porady prawnej lub prowadząc sprawę.

Konieczność dochowania tajemnicy zawodowej wynika także z treści roty składanego przeze mnie ślubowania. Obowiązek ten jest fundamentem etyki zawodowej, a więc dotyczy wszystkich , a nie tylko najlepszych adwokatów, ponieważ osoba wykonująca zawód zaufania publicznego – jeden z wolnych zawodów, pełni funkcję „doradcy i powiernika stron” jak również jest częścią prawidłowego funkcjonującego wymiaru sprawiedliwości, a nawet całego systemu ochrony prawnej w demokratycznym państwie.

Adwokat Kraków rozwód

Rozwody Kraków, Warszawa, Katowice…, w całej Polsce rozwodem kończy się prawie 1/3 małżeństw. Wg psychologów rozwód zaraz po śmierci współmałżonka plasuje się w czołówce najbardziej stresujących zdarzeń w życiu człowieka. Już sam rozpad pożycia, rozstanie to poważna zmiana, często także szok.

Czasem coś się kończy i trzeba poszukać odpowiedniego adwokata od rozwodówNowa sytuacja rodzinna, nowe wyzwania, konieczność uregulowania wielu kwestii, także majątkowych, zadbania o przyszłość i o dobro dzieci, a przy tym wszystkim ogromne emocje. Myślisz rozwód, potem zdajesz sobie sprawę, że przecież musisz iść do sądu. Czy zdołam poradzić sobie sam z zawiłościami procedury sądowej? Może potrzebny będzie mi adwokat rozwodowy na sali sądowej, który poprowadzi moją sprawę rozwodową?

Dla wielu z Państwa rozwód może oznaczać pierwszy kontakt z sądem, może także z adwokatem. Mimo, iż siedziba kancelarii prawnej mieści się w Krakowie możemy pomóc w rozwodzie planowanym lub toczącym się nie tylko w Krakowie, ale także w dowolnym sądzie na terenie całego kraju.

O ile decyzję o założeniu sprawy rozwodowej podejmuje sam zainteresowany małżonek, to sformalizowanie tej decyzji należy już do Sądu i nie jest to wbrew pozorom decyzja automatyczna.

Sąd bowiem nie jest związany wolą małżonków, czy też jednego z nich i zawsze bada, czy są spełnione przesłanki do rozwodu. Rozstrzyga też, czy i który z małżonków ponosi winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego.

Niezależnie od tego, czy jest się stroną inicjującą postępowanie, czy też stroną pozwaną, kwestie proceduralne związane z rozwodem warto powierzyć profesjonaliście, dobry adwokat rozwód pomoże uporać się z procedurą sądową, dobierze najlepsze w danej sprawie rozwiązanie prawne, jeśli będzie trzeba poprowadzi negocjacje z drugą stroną, którymi można objąć wszystkie interesujące klienta kwestie związane z rozwodem, a więc nie tylko sposób rozwiązania małżeństwa, tj. rozwód, winę lub zaniechanie orzeczenia o winie, ale także alimenty na wspólne dzieci, alimenty na byłego małżonka, a nawet podział majątku.

Adwokat prawo rodzinne Kraków

Prawo rodzinne stanowi część prawa cywilnego i reguluje wszystko to co dotyczy rodziny. Przedmiotem zainteresowania tego działu prawa są zarówno kwestie niemajątkowe, jak i te dotyczące majątku. Regulacje prawa rodzinnego dotyczą w szczególności powstania rodziny i jej dalszego funkcjonowania, wyznaczając stosunki pomiędzy członkami rodziny, jak i z osobami trzecimi. Z prawem rodzinnym możesz się więc zetknąć w praktyce wtedy, kiedy w rodzinie powstaje spór, ale także wtedy, gdy temu sporowi chcesz zapobiec. Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak duże obciążenie psychiczne stanowi spór w rodzinie, zwłaszcza, że z reguły najbardziej jego skutki dotykają najmłodszych jej członków, dzieci.

Adwokat od prawa rodzinnego w KrakowieCzęsto samo poznanie swoich praw i obowiązków pozwala ten stres znacząco zredukować lub nawet wyeliminować, obrać zawczasu optymalną strategię postępowania, stąd zdecydowanie należy zarekomendować skorzystanie z pomocy adwokata na jak najwcześniejszym przedprocesowym etapie problemu rodzinnego. W dalszym zaś stadium, w czasie postępowań sądowych pomoc profesjonalnego, zaangażowanego w sprawę pełnomocnika daje poczucie bezpieczeństwa prawnego, a tym samym przyczynia się do komfortu psychicznego Klienta. Trzeba pamiętać, że proces z udziałem członków rodziny, czy rodzica wspólnego dziecka, to nie tylko zawiłości prawne, ale także ogromne emocje, stąd tylko osoba z zewnątrz jest w stanie na sprawę spojrzeć z odpowiednim dystansem i sprowadzić problem do realnych wymiarów.

Rolą dobrego adwokata od prawa rodzinnego i celem działania jest towarzyszenie Klientowi w tym trudnym okresie i wdrożenie optymalnych rozwiązań prawnych, aby możliwe szybko osiągnął oczekiwane przez siebie rezultaty. W sprawach z zakresu prawa rodzinnego pomiędzy rodzicami i dziećmi (np. rozwód, ustalenie kontaktów, ustalenie władzy rodzicielskiej, alimenty) w zgodzie z najlepszym interesem Klienta dbamy także o dobro jego dzieci.

Warto odnotować, że z prawem rodzinnym możesz spotkać się w praktyce także wtedy, gdy rodzina funkcjonuje prawidłowo, a nawet wzorowo. Prawo bowiem w pewnych wypadkach przewiduje ingerencję Sądu. Może to mieć miejsce np. wtedy będzie potrzeba sprzedaży mieszkania należącego do małoletniego dziecka lub odrzucenia przez takie dziecko spadku. Wówczas zachodzi potrzeba uzyskania zezwolenia sądu opiekuńczego, które jest wydawane po złożeniu odpowiedniego wniosku i przejściu procedury sądowej.

Zapisz


Adwokat Kraków podział majątku

Konieczność podziału majątku może wynikać z wielu tzw. „zdarzeń prawnych”. Chodzi tu o zamierzone lub nie sytuacje, w których prawa do jednej rzeczy, czy to ruchomej (np. samochodu), czy też nieruchomości przysługują niepodzielnie kilku osobom. W majątku jednej osoby może być jedna lub kilka rzeczy we współwłasności. Spośród pierwszych – zamierzonych sytuacji można wymienić:

  • nabycie rzeczy na współwłasność przez kilka osób fizycznych (w równych lub nierównych udziałach)
  • nabycie udziału w rzeczy innej osoby,
  • zawarcie w trakcie trwania małżeństwa tzw. intercyzy ( wprowadzającej rozdzielność majątkową małżeństwa w miejsce ustroju wspólności ustawowej i otwierającej drogę do podziału wspólnie zgromadzonego przez małżonków do tego momentu majątku)

W drugiej grupie niezamierzonych (choć czasem przewidywalnych) sytuacji znajdą się np.:

  • ustanie wspólności ustawowej małżeńskiej po śmierci jednego małżonka, po rozwodzie, separacji, wyroku sądowym znoszącym wspólność ustawową małżeńską,
  • nabycia spadku przez kilku spadkobierców

Adwokat podział majątku KrakówOczywiście w przypadku jednej rzeczy stosunki własnościowe mogą być o wiele bardziej skomplikowane, a to w wyniku kumulacji zdarzeń prawnych, np. śmieci małżonka i spadkobrania po nim. Z czasem może dojść do stanu, w którym pozostawanie w reżimie prawnym wspólności praw jest dla jednego lub wielu współwłaścicieli niekomfortowe, a nawet krzywdzące lub z innych przyczyn niepożądane. Generalna zasada jest taka, że zniesienia współwłasności (czy szerzej podziału majątku) może żądać: każdy właściciel niezależnie od wielkości udziałów, w każdym czasie, a inny współwłaściciel nie może się temu skutecznie sprzeciwić. Każdy ze współwłaścicieli ma jednak wpływ na sposób podziału majątku, czy zniesienia współwłasności poszczególnej rzeczy pod warunkiem, że wykaże się stosowną aktywnością. Najlepszym wyjściem jest uzgodnienie sposobu podziału, aby uzyskać to porozumienie zalecamy naszym Klientom przeprowadzenie negocjacji pomiędzy zainteresowanymi podziałem majątku w towarzystwie adwokata. Potrafimy zastosować odpowiednie akty prawne w danej sytuacji faktycznej, osiągając najszybsze i najtańsze rezultaty zgodne z interesem reprezentowanych klientów indywidualnych. Jeśli nie uda się wypracować porozumienia, procedura cywilna pozwala na przymusowe zniesienie współwłasności na drodze sądowej. W tego rodzaju sprawach cywilnych nieoceniona jest również profesjonalna pomoc prawna, którą oferują kancelarie adwokackie na każdym etapie postępowania.

Adwokat prawo karne Kraków

Prawo karne to dziedzina prawa, z którą przeciętny obywatel chciałby mieć jak najmniej do czynienia. Nawet jeśli statystyki mówią o zwiększonej wykrywalności przestępstw dla przykładu w Krakowie, triumf organów ścigania nie zawsze łączy się w trafnością reakcji karnej, i zwyczajnie staje się indywidualną ludzką tragedią.

Są też sytuacje odwrotne, kiedy będąc pokrzywdzeni oczekujemy zdecydowanej reakcji organów ścigania, która jednak nie następuje. Niezależnie więc od naszych planów zdarzają się sytuacje, które siłą rzeczy wymuszają zaangażowanie w meandry procedury karnej.

Bycie podejrzanym, oskarżonym, świadkiem w sprawie karnej, to bardzo typowe sytuacje, w których adwokat w roli obrońcy czy pełnomocnika pomoże oswoić prawo karne w praktyce.

Z pomocy naszej kancelarii w Krakowie i adwokata specjalizującego się także w sprawach karnych możesz skorzystać także prewencyjne, kiedy nie jesteś pewien, jak prawo karne reguluje daną kwestię, a nie chcesz narazić się na konsekwencje prawne.

Jesteś pokrzywdzony przestępstwem, korzystasz lub chcesz skorzystać ze statusu oskarżyciela prywatnego, posiłkowego, tu również przyda się znajomość prawa karnego materialnego i procesowego w dochodzeniu swoich praw, w czym nasz adwokat może udzielić Ci pomocy.

Zajmujemy się prawem karnym nie tylko w Krakowie, ale także przed organami procesowymi i organami administracji na terenie całej Polski.

Zapisz

Najczęściej zadawana pytania do adwokata – FAQ

Ile kosztuje podział majątku u adwokata?

Koszty podziału majątku uzależnione są od kilku czynników, podstawowym jest wartość tego, co chcemy dzielić, czyli majątku i udziału klienta w tym majątku. Od wartości majątku liczone są stawki minimalne przewidziane przepisami, jakie pobierane są przez adwokata. O ostatecznym honorarium adwokackim decyduje umowa z klientem, a więc indywidualna wycena danej sprawy. Dodatkowymi kryteriami są skomplikowanie sprawy, przewidywany czas jej trwania, w tym ilość rozpraw i to czy podział jest zgodny, czy też każdy z zainteresowanych współwłaścicieli ma inną wizję sposobu podziału majątku. Na koszty wpływa też to czy podział odbywa się w drodze postępowania sądowego czy w drodze negocjacji przed wszczęciem postępowania i kończy się kontraktem u notariusza.

Kiedy płaci się adwokatowi wynagrodzenie za podział majątku?

Honorarium adwokata płatne jest z góry przy wszczęciu sprawy przez klienta za I instancję Nie może być ono niższe niż tzw. stawka minimalna określonej w rozporządzeniu. Możliwe są różne sposoby dodatkowych ( tj. poza stawką minimalną ) rozliczeń z adwokatem przy podziale majątku, np. wynagrodzenie za dany okres prowadzenia sprawy, za rozprawy, procent od zasądzonych kwot, dodatkowych roszczeń związanych w podziałem majątku, wszystko w zależności jak się umówi klient i adwokat przy zleceniu sprawy o podział majątku.

Kto ponosi koszty adwokata przy podziale majątku?

Zasadą jest, ze koszty te ponosi sam zainteresowany, a więc klient chcący wyjść ze współwłasności. Także, gdy sprawa trafia do sądu, w postępowaniu nieprocesowym jest to reguła i trzeba brać pod uwagę, ze zwrotu kosztów za wynajęcie adwokata nie uzyskamy od pozostałych uczestników postępowania, nawet jak podział będzie zgodny z naszym stanowiskiem procesowym.

Dlaczego warto zatrudnić adwokata od prawa rodzinnego?

Sprawom rodzinnym towarzyszą duże emocje, strony mają konflikt, utraciły zdolność porozumiewania się. W takich sytuacjach potrzebujesz kogoś, kto bez emocji będzie bronił Twoich interesów i praw, weźmie pod uwagę dobro dziecka, kogoś, kto zrównoważy sytuację, wytonuje narosłe emocje, a gdy trzeba podejmie skuteczną interwencję w sądzie. Adwokat w sprawie rodzinnej to nie jest luksus, to profesjonalna pomoc w sytuacjach kryzysowych i komfort, na który zasługujesz.

Ile kosztuje rozwód?

Koszty rozwodu to opłaty sądowe i wydatki. Opłata przy wnoszeniu pozwu do Sądu Okręgowego wynosi 600 zł. W trakcie postępowania płaci się również za wywiad kuratora, ok. 75 zł, oraz za ewentualne opinie biegłych np. psychologów, OZSS. Jeśli zatrudniasz adwokata do swojego rozwodu, płacisz honorarium w wysokości z nim ustalonej na początku sprawy. Wynagrodzenie pobierane jest za instancję. Na dokładną wysokość stawki adwokackiej ma wpływ planowany sposób rozwiązania małżeństwa , tj czy będzie to rozwód z orzeczeniem winy czy z zaniechaniem orzekania o winie, skomplikowanie dowodowe i faktyczne danej sprawy, konieczność rozmów ze stroną przeciwną, ilość świadków występujących w sprawie, a co za tym udzie ilość rozpraw. Gdy z rozwodem połączony jest podział majątku należy się dodatkowe wynagrodzenie

Jakie dokumenty będą potrzebne do rozwodu?

Potrzebujesz odpis skrócony aktu małżeństwa, odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci, ewentualne umowy majątkowe małżeńskie.

Do jakiego sądu mam się udać, aby założyć sprawę rozwodową?

Sprawy rozwodowe rozpoznają Sądy Okręgowe, zwykle specjalne ich wydziały cywilne rodzinne, czasem cywilne. W Sądzie Okręgowym w Krakowie rozwodami zajmuje się Wydział XI Cywilny Rodzinny.

Do wniesienia sprawy należy wybrać ten Sąd Okręgowy, w którego okręgu:

  1. małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, ważne jest przy tym, aby choć jedno z małżonków w okręgu tym jeszcze miało miejsce swojego zamieszkania lub zwykłego pobytu,
  2. Z braku takiej podstawy tzn. jeśli już żaden z małżonków nie mieszka w okręgu sądu, w którym małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania – wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej,
  3. a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Adwokatura Polska logoKontakt

KANCELARIA ADWOKACKA
adwokat Małgorzata Tokarz
ul. Sereno Fenn’a 12/1,
31-143 Kraków
e-mail: malgorzata.tokarz@adwokatura.krakow.pl

 

Zapisz