DOŚWIADCZONY ADWOKAT KRAKÓW

Wykonująca zawód od 2003

Kancelaria Adwokacka Kraków

Kancelaria Adwokacka adwokat Małgorzaty Tokarz mieści się w centrum Krakowa na ulicy Sereno Fanna 12/2. Kancelaria świadczy usługi w zakresie porad oraz szerokiej pomocy prawnej w dziedzinie prawa cywilnego, rodzinnego, a także, prawa karnego oraz prawa pracy. Jako adwokat Kraków z wieloletnim doświadczeniem oraz znakomitym przygotowaniem merytorycznym, w pełni koncentruje się na powierzanych sprawach (sprawy cywilne Kraków, sprawy spadkowe Kraków, sprawy rodzinne Kraków, rozwody Kraków), jednocześnie służąc pełnym wsparciem na każdym etapie postępowania.

Szerokie spektrum czynności wpisujących się w zakres obowiązków kancelarii świadczone są osobiście przez adwokata. Kancelaria Adwokacka dba o interesy swoich Klientów, równocześnie zapewniając im kompleksową obsługę prawną, w sposób rzetelny odpowiadając na wszelkie pytania i mogące się nasunąć wątpliwości dotyczące prowadzonej sprawy. Podjęcie działań i ustalenie kierunku przeprowadzanych czynności możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym, bezpośrednim spotkaniu z adwokat Małgorzatą Tokarz.

Indywidualne podejście do spraw klientów stanowi niewątpliwe atut działalności Kancelarii w dążeniu do pozytywnego zakończenia problemów natury prawnej.

Kontakt

Oferta

 

Porady prawne
sprawy cywilne, karne, rodzinne, z zakresu prawa pracy
 

Profesjonalne zastępstwo
zapewnia profesjonalne zastępstwo adwokackie w każdym stadium procesu sądowego, przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym
 

Negocjacje przedprocesowe
reprezentuje interesy Klientów w negocjacjach przedprocesowych (m.in. sporządza listy adwokackie, wezwania do zapłaty, itp) oraz w toku procesu
 

Pisma procesowe
sporządza pisma procesowe, bądź ich projekty (pozwy, odpowiedzi na pozew, sprzeciwy, zarzuty od nakazów zapłaty, apelacje, kasacje i inne), prośby, skargi, wnioski, podania, zawiadomienia do różnych instytucji
 

Redakcja i projekty
redaguje opinie prawne, projekty umów i ugód
 

Obrona przed sądem
zapewnia obronę podejrzanego, oskarżonego w trakcie postępowania karnego, nieletniego w postępowaniu w sprawach nieletnich oraz obwinionego w sprawach o wykroczenia
 

Pomoc ofiarom przestępstw
służy pomocą prawną w procesie karnym pokrzywdzonym (ofiarom przestępstw) oraz oskarżycielom posiłkowym i prywatnym
 

Osoby fizyczne i firmy
swoje usługi świadczy zarówno osobom fizycznym, jak i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, współpracuje z firmami zapewniając im stałą obsługę praw

Adwokat Kraków Małgorzata Tokarz – O mnie

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji UJ, magistrem prawa. Pracę magisterską obroniłam w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego.
Zawsze wiedziałam, że chcę być prawnikiem praktykiem, gdyż interesują mnie indywidualne ludzkie problemy prawne.

Gruntowne podstawy ku temu dała mi aplikacja sądową w okręgu Sądu Apelacyjnego w Krakowie zakończona egzaminem sędziowskim. Podczas aplikacji miałam okazję odbyć praktyki we wszystkich sądach w Krakowie i tym samym zdobyć nie ocenione doświadczenie także od strony pracy sędziego.

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji UJ, magistrem prawa. Pracę magisterską obroniłam w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego. Zawsze wiedziałam, że chcę być prawnikiem praktykiem, gdyż interesują mnie indywidualne ludzkie problemy prawne. Gruntowne podstawy ku temu dała mi aplikacja sądową w okręgu Sądu Apelacyjnego w Krakowie zakończona egzaminem sędziowskim. Podczas aplikacji miałam okazję odbyć praktyki we wszystkich sądach w Krakowie i tym samym zdobyć nie ocenione doświadczenie także od strony pracy sędziego.

Ponieważ dużą satysfakcję daje mi kontakt z ludźmi i możliwość skutecznej im pomocy w rozwiązywaniu problemów prawnych moim naturalnym celem było wykonywanie zawodu adwokata.
Zdecydowałam się więc na odbycie aplikacji adwokackiej, po której złożyłam egzamin adwokacki uzyskując tytuł zawodowy adwokata. Od 2003 roku prowadzę indywidualną kancelarię adwokacką w Krakowie, jestem członkiem Krakowskiej Izby Adwokackiej, nr wpisu 2054.

WIZYTA BEZ STRESU

Mam świadomość, że wizyta w kancelarii adwokackiej, zwłaszcza w obliczu problemów rodzinnych dla wielu z Państwa może być pierwszą, a co za tym idzie stresującą. Dokładam wszelkich starań, aby szczera i wyczerpująca rozmowa przyczyniła się do zminimalizowania lub wyeliminowania Państwa stresu, a problem natury prawnej był sprowadzony do realnych wymiarów. Z doświadczenia wiem, że im szybciej zgłosicie się Państwo ze swoim problemem, tym większe szanse na pozytywne jego rozwiązanie. W pełni aktualne pozostaje tu medyczne powiedzenie” lepiej zapobiegać niż leczyć”.

Stosunek klienta do adwokata oparty jest na zaufaniu. Swoimi działaniami cały czas staram się na Państwa zaufanie zasłużyć, gdyż wiem, że pracuję na najcenniejszych dla Państwa dobrach.
Zgłaszając się do mnie jako adwokata możecie mieć Państwo pewność całkowitej dyskrecji, gdyż jestem związana tajemnicą adwokacką. O zachowanie poufności nie musicie Państwo dodatkowo prosić, ani jej zastrzegać, jak w przypadku, gdy zgłaszacie się do zwykłych prawników niewykonujących zawodów zaufania publicznego.

Kontakt

PEŁNA TAJEMNICA

Obowiązek respektowania tajemnicy zawodowej został na adwokatów nałożony ustawowo, a sformułowany w art. 6 ustawy Prawo o adwokaturze i polega na tym że adwokat jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej, a ponadto nie można go zwolnić z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się, udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.

Konieczność dochowania tajemnicy zawodowej wynika także z treści roty składanego przeze mnie ślubowania. Obowiązek ten jest fundamentem etyki zawodowej adwokatów, ponieważ osoba wykonująca zawód zaufania publicznego – jeden z wolnych zawodów, pełni funkcję „doradcy i powiernika stron” jak również jest częścią prawidłowego funkcjonującego wymiaru sprawiedliwości, a nawet całego systemu ochrony prawnej w demokratycznym państwie.

Adwokat prawo rodzinne Kraków

Prawo rodzinne zajmuje szczególne miejsce w zakresie prowadzonych przez kancelarię spraw. Z formalnego punktu widzenia jest to wyspecjalizowany dział prawa cywilnego regulujący stosunki prawne w rodzinie (zarówno niemajątkowe i majątkowe), jej istnienie i funkcjonowanie, stosunki wewnątrz rodziny jak i z osobami trzecimi. Z prawem rodzinnym możesz się więc zetknąć w praktyce wtedy, kiedy w rodzinie powstaje spór, ale także wtedy, gdy temu sporowi chcesz zapobiec. Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak duże obciążenie psychiczne stanowi spór w rodzinie, zwłaszcza, że z reguły najbardziej jego skutki dotykają najmłodszych jej członków, dzieci. Często samo poznanie swoich praw i obowiązków pozwala ten stres znacząco zredukować lub nawet wyeliminować, obrać zawczasu optymalną strategię postępowania, stąd zdecydowanie należy zarekomendować skorzystanie z pomocy adwokata na jak najwcześniejszym przedprocesowym etapie problemu rodzinnego. W dalszym zaś stadium, w czasie postępowań sądowych pomoc profesjonalnego, zaangażowanego w sprawę pełnomocnika daje poczucie bezpieczeństwa prawnego, a tym samym przyczynia się do komfortu psychicznego Klienta. Trzeba pamiętać, że proces z udziałem członków rodziny, czy rodzica wspólnego dziecka, to nie tylko zawiłości prawne, ale także ogromne emocje, stąd tylko osoba z zewnątrz jest w stanie na sprawę spojrzeć z odpowiednim dystansem i sprowadzić problem do realnych wymiarów. Naszą rolą i celem działania jest towarzyszenie Klientowi w tym trudnym okresie i wdrożenie optymalnych rozwiązań prawnych, aby możliwe szybko osiągnął oczekiwane przez siebie rezultaty. W sprawach pomiędzy rodzicami i dziećmi ( np. rozwód, ustalenie kontaktów, alimenty ) w zgodzie z najlepszym interesem Klienta dbamy także o dobro jego dzieci. Na koniec warto odnotować, że z prawem rodzinnym możesz spotkać się w praktyce także wtedy, gdy rodzina funkcjonuje prawidłowo, a nawet wzorowo. Prawo bowiem w pewnych wypadkach przewiduje ingerencję Sądu. Może to mieć miejsce np. wtedy będzie potrzeba sprzedaży mieszkania należącego do małoletniego dziecka lub odrzucenia przez takie dziecko spadku. Wówczas zachodzi potrzeba uzyskania zezwolenia sądu opiekuńczego, które jest wydawane po złożeniu odpowiedniego wniosku i przejściu procedury sądowej.

Adwokat podział majątku Kraków

Konieczność podziału majątku może wynikać z wielu tzw. „ zdarzeń prawnych”. Chodzi tu o zamierzone lub nie sytuacje, w których prawa do jednej rzeczy, czy to ruchomej ( np. samochodu ), czy też nieruchomości przysługują niepodzielnie kilku osobom. W majątku jednej osoby może być jedna lub kilka rzeczy we współwłasności. Spośród pierwszych – zamierzonych sytuacji można wymienić: – nabycie rzeczy na współwłasność przez kilka osób ( w równych lub nierównych udziałach ) – nabycie udziału w rzeczy innej osoby, – zawarcie w trakcie małżeństwa tzw. intercyzy ( umowy majątkowej małżeńskiej ) W drugiej grupie niezamierzonych ( choć czasem przewidywalnych ) sytuacji znajdą się np.: – ustanie wspólności ustawowej małżeńskiej po śmierci jednego małżonka, po rozwodzie, separacji, wyroku sądowym znoszącym wspólność ustawową małżeńską, – nabycie spadku przez kilku spadkobierców. Oczywiście w przypadku jednej rzeczy stosunki własnościowe mogą być o wiele bardziej skomplikowane, a to w wyniku kumulacji zdarzeń prawnych, np. śmieci małżonka i spadkobrania po nim. Z czasem może dojść do stanu, w którym pozostawanie w reżimie prawnym wspólności praw jest dla jednego lub wielu współwłaścicieli niekomfortowe, a nawet krzywdzące lub z innych przyczyn niepożądane. Generalna zasada jest taka, że zniesienia współwłasności ( czy szerzej podziału majątku ) może żądać: każdy właściciel niezależnie od wielkości udziałów, w każdym czasie, a inny współwłaściciel nie może się temu skutecznie sprzeciwić. Każdy ze współwłaścicieli ma jednak wpływ na sposób podziału majątku, czy zniesienia współwłasności poszczególnej rzeczy pod warunkiem, że wykaże się stosowną aktywnością. Najlepszym wyjściem jest uzgodnienie sposobu podziału, aby uzyskać to porozumienie zalecamy naszym Klientom przeprowadzenie negocjacji pomiędzy zainteresowanymi podziałem majątku, w których na każdym etapie służymy pomocą. Potrafimy dostosować odpowiednie rozwiązanie prawne do sytuacji faktycznej, osiągając najszybsze i najtańsze rezultaty zgodne z interesem reprezentowanego Klienta. Jeśli nie uda się wypracować porozumienia, procedura cywilna pozwala na przymusowe zniesienie współwłasności na drodze sądowej. W tego rodzaju sprawach nieoceniona jest również profesjonalna pomoc prawna, którą oferuje nasza kancelaria na każdym etapie postępowania.

Kontakt

KANCELARIA ADWOKACKA
adwokat Małgorzata Tokarz
ul. Sereno Fenn’a 12/1,
31-143 Kraków