Kancelaria adwokacka Kraków – adwokat rozwód, podział majątku i prawo rodzinne

Doświadczony adwokat wykonujący zawód od 2003

Kancelaria Adwokacka Kraków

Kancelaria Adwokacka adwokat Małgorzaty Tokarz mieści się w centrum Krakowa na ulicy Sereno Fenna 12/1. Kancelaria prawna świadczy usługi w zakresie porad prawnych oraz szerokiej pomocy w każdej sprawie z dziedziny prawa cywilnego, rodzinnego, a także w zakresie prawa karnego oraz prawa pracy. 

Jako adwokat Kraków z wieloletnim doświadczeniem oraz znakomitym przygotowaniem merytorycznym, w pełni koncentruje się na powierzanych sprawach (sprawy/prawo cywilne Kraków, prawo spadkowe Kraków, prawo pracy Kraków, sprawy rodzinne Kraków, sprawy rozwodowe Kraków, podział majątku wspólnego, sprawy karne), jednocześnie służąc pełnym wsparciem na każdym etapie postępowania. Szerokie spektrum czynności wpisujących się w zakres usług kancelarii świadczone jest osobiście przez adwokata. 

Kancelaria Adwokacka dba o interesy swoich Klientów, równocześnie zapewniając im kompleksową obsługę prawną, w sposób rzetelny odpowiadając na wszelkie pytania i mogące się nasunąć wątpliwości dotyczące prowadzonej sprawy. Podjęcie działań i ustalenie kierunku przeprowadzanych czynności możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym, bezpośrednim spotkaniu z Panią Mecenas Małgorzatą Tokarz. Indywidualne podejście do spraw klientów stanowi niewątpliwe atut działalności Kancelarii w dążeniu do pozytywnego zakończenia problemów natury prawnej.

Kontakt

Oferta

 

Porady prawne
sprawy cywilne, karne, rodzinne, z zakresu prawa pracy
 

Profesjonalne zastępstwo
zapewnia profesjonalne zastępstwo adwokackie w każdym stadium procesu sądowego, przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym
 

Negocjacje przedprocesowe
reprezentuje interesy Klientów w negocjacjach przedprocesowych (m.in. sporządza listy adwokackie, wezwania do zapłaty, itp) oraz w toku procesu
 

Pisma procesowe
sporządza pisma procesowe, bądź ich projekty (pozwy, odpowiedzi na pozew, sprzeciwy, zarzuty od nakazów zapłaty, apelacje, kasacje i inne), prośby, skargi, wnioski, podania, zawiadomienia do różnych instytucji
 

Redakcja i projekty
redaguje opinie prawne, projekty umów i ugód
 

Obrona przed sądem
zapewnia obronę podejrzanego, oskarżonego w trakcie postępowania karnego, nieletniego w postępowaniu w sprawach nieletnich oraz obwinionego w sprawach o wykroczenia
 

Pomoc ofiarom przestępstw
służy pomocą prawną w procesie karnym pokrzywdzonym (ofiarom przestępstw) oraz oskarżycielom posiłkowym i prywatnym
 

Osoby fizyczne i firmy
swoje usługi świadczy zarówno osobom fizycznym, jak i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, współpracuje z firmami zapewniając im stałą obsługę praw

Adwokat Kraków Małgorzata Tokarz – O mnie

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji UJ, magistrem prawa. Pracę magisterską obroniłam w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego. Zawsze wiedziałam, że chcę być prawnikiem praktykiem, gdyż interesują mnie indywidualne ludzkie problemy prawne.

Gruntowne podstawy ku temu dała mi aplikacja sądową w okręgu Sądu Apelacyjnego w Krakowie zakończona egzaminem sędziowskim. Podczas aplikacji miałam okazję odbyć praktyki we wszystkich sądach w Krakowie i tym samym zdobyć duże doświadczenie także od strony pracy sędziego.

Ponieważ dużą satysfakcję daje mi kontakt z ludźmi i możliwość skutecznej im pomocy w rozwiązywaniu problemów prawnych moim naturalnym celem było wykonywanie zawodu adwokata.

Zdecydowałam się więc na odbycie aplikacji adwokackiej, po której złożyłam egzamin adwokacki uzyskując tytuł zawodowy adwokata. Od 2003 roku prowadzę indywidualną kancelarię adwokacką w Krakowie, jestem członkiem Krakowskiej Izby Adwokackiej, nr wpisu 2054.

Wizyta bez stresu w kancelarii adwokackiej w Krakowie

Mam świadomość, że wizyta w kancelarii adwokackiej, zwłaszcza w obliczu problemów rodzinnych dla wielu z Państwa może być pierwszą, a co za tym idzie stresującą. Dokładam wszelkich starań, aby szczera i wyczerpująca rozmowa przyczyniła się do zminimalizowania lub wyeliminowania Państwa stresu, a problem natury prawnej był sprowadzony do realnych wymiarów. Z doświadczenia wiem, że im szybciej zgłosicie się Państwo ze swoim problemem, tym większe szanse na pozytywne jego rozwiązanie. W pełni aktualne pozostaje tu medyczne powiedzenie” lepiej zapobiegać niż leczyć”. 

Stosunek klienta do adwokata oparty jest na zaufaniu. Swoimi działaniami cały czas staram się na Państwa zaufanie zasłużyć, gdyż wiem, że pracuję na najcenniejszych dla Państwa dobrach.

Zgłaszając się do mnie jako adwokata możecie mieć Państwo pewność całkowitej dyskrecji, gdyż jestem związana tajemnicą adwokacką. O zachowanie poufności nie musicie Państwo dodatkowo prosić, ani jej zastrzegać, jak w przypadku, gdy zgłaszacie się do zwykłych prawników niewykonujących zawodów zaufania publicznego.

Kontakt

Pełna tajemnica u adwokata

Obowiązek respektowania tajemnicy zawodowej został na adwokatów nałożony ustawowo, a sformułowany w art. 6 ustawy Prawo o adwokaturze i polega na tym że adwokat jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej, a ponadto nie można go zwolnić z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się, udzielając porady prawnej lub prowadząc sprawę.

Konieczność dochowania tajemnicy zawodowej wynika także z treści roty składanego przeze mnie ślubowania. Obowiązek ten jest fundamentem etyki zawodowej, a więc dotyczy wszystkich , a nie tylko najlepszych adwokatów, ponieważ osoba wykonująca zawód zaufania publicznego – jeden z wolnych zawodów, pełni funkcję „doradcy i powiernika stron” jak również jest częścią prawidłowego funkcjonującego wymiaru sprawiedliwości, a nawet całego systemu ochrony prawnej w demokratycznym państwie.

Adwokat Kraków rozwód

Rozwody Kraków, Warszawa, Katowice…, w całej Polsce rozwodem kończy się prawie 1/3 małżeństw. Wg psychologów rozwód zaraz po śmierci współmałżonka plasuje się w czołówce najbardziej stresujących zdarzeń w życiu człowieka. Już sam rozpad pożycia, rozstanie to poważna zmiana, często także szok.

Czasem coś się kończy i trzeba poszukać odpowiedniego adwokata od rozwodówNowa sytuacja rodzinna, nowe wyzwania, konieczność uregulowania wielu kwestii, także majątkowych, zadbania o przyszłość i o dobro dzieci, a przy tym wszystkim ogromne emocje. Myślisz rozwód, potem zdajesz sobie sprawę, że przecież musisz iść do sądu. Czy zdołam poradzić sobie sam z zawiłościami procedury sądowej? Może potrzebny będzie mi adwokat rozwodowy na sali sądowej, który poprowadzi moją sprawę rozwodową?

Dla wielu z Państwa rozwód może oznaczać pierwszy kontakt z sądem, może także z adwokatem. Mimo, iż siedziba kancelarii prawnej mieści się w Krakowie możemy pomóc w rozwodzie planowanym lub toczącym się nie tylko w Krakowie, ale także w dowolnym sądzie na terenie całego kraju.

O ile decyzję o założeniu sprawy rozwodowej podejmuje sam zainteresowany małżonek, to sformalizowanie tej decyzji należy już do Sądu i nie jest to wbrew pozorom decyzja automatyczna.

Sąd bowiem nie jest związany wolą małżonków, czy też jednego z nich i zawsze bada, czy są spełnione przesłanki do rozwodu. Rozstrzyga też, czy i który z małżonków ponosi winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego.

Niezależnie od tego, czy jest się stroną inicjującą postępowanie, czy też stroną pozwaną, kwestie proceduralne związane z rozwodem warto powierzyć profesjonaliście, dobry adwokat rozwód pomoże uporać się z procedurą sądową, dobierze najlepsze w danej sprawie rozwiązanie prawne, jeśli będzie trzeba poprowadzi negocjacje z drugą stroną, którymi można objąć wszystkie interesujące klienta kwestie związane z rozwodem, a więc nie tylko sposób rozwiązania małżeństwa, tj. rozwód, winę lub zaniechanie orzeczenia o winie, ale także alimenty na wspólne dzieci, alimenty na byłego małżonka, a nawet podział majątku.

Adwokat prawo rodzinne Kraków

Prawo rodzinne stanowi część prawa cywilnego i reguluje wszystko to co dotyczy rodziny. Przedmiotem zainteresowania tego działu prawa są zarówno kwestie niemajątkowe, jak i te dotyczące majątku. Regulacje prawa rodzinnego dotyczą w szczególności powstania rodziny i jej dalszego funkcjonowania, wyznaczając stosunki pomiędzy członkami rodziny, jak i z osobami trzecimi. Z prawem rodzinnym możesz się więc zetknąć w praktyce wtedy, kiedy w rodzinie powstaje spór, ale także wtedy, gdy temu sporowi chcesz zapobiec. Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak duże obciążenie psychiczne stanowi spór w rodzinie, zwłaszcza, że z reguły najbardziej jego skutki dotykają najmłodszych jej członków, dzieci.

Adwokat od prawa rodzinnego w KrakowieCzęsto samo poznanie swoich praw i obowiązków pozwala ten stres znacząco zredukować lub nawet wyeliminować, obrać zawczasu optymalną strategię postępowania, stąd zdecydowanie należy zarekomendować skorzystanie z pomocy adwokata na jak najwcześniejszym przedprocesowym etapie problemu rodzinnego. W dalszym zaś stadium, w czasie postępowań sądowych pomoc profesjonalnego, zaangażowanego w sprawę pełnomocnika daje poczucie bezpieczeństwa prawnego, a tym samym przyczynia się do komfortu psychicznego Klienta. Trzeba pamiętać, że proces z udziałem członków rodziny, czy rodzica wspólnego dziecka, to nie tylko zawiłości prawne, ale także ogromne emocje, stąd tylko osoba z zewnątrz jest w stanie na sprawę spojrzeć z odpowiednim dystansem i sprowadzić problem do realnych wymiarów.

Rolą dobrego adwokata od prawa rodzinnego i celem działania jest towarzyszenie Klientowi w tym trudnym okresie i wdrożenie optymalnych rozwiązań prawnych, aby możliwe szybko osiągnął oczekiwane przez siebie rezultaty. W sprawach z zakresu prawa rodzinnego pomiędzy rodzicami i dziećmi (np. rozwód, ustalenie kontaktów, ustalenie władzy rodzicielskiej, alimenty) w zgodzie z najlepszym interesem Klienta dbamy także o dobro jego dzieci.

Warto odnotować, że z prawem rodzinnym możesz spotkać się w praktyce także wtedy, gdy rodzina funkcjonuje prawidłowo, a nawet wzorowo. Prawo bowiem w pewnych wypadkach przewiduje ingerencję Sądu. Może to mieć miejsce np. wtedy będzie potrzeba sprzedaży mieszkania należącego do małoletniego dziecka lub odrzucenia przez takie dziecko spadku. Wówczas zachodzi potrzeba uzyskania zezwolenia sądu opiekuńczego, które jest wydawane po złożeniu odpowiedniego wniosku i przejściu procedury sądowej.

Zapisz

Adwokat Kraków podział majątku

Konieczność podziału majątku może wynikać z wielu tzw. „zdarzeń prawnych”. Chodzi tu o zamierzone lub nie sytuacje, w których prawa do jednej rzeczy, czy to ruchomej (np. samochodu), czy też nieruchomości przysługują niepodzielnie kilku osobom. W majątku jednej osoby może być jedna lub kilka rzeczy we współwłasności. Spośród pierwszych – zamierzonych sytuacji można wymienić:

  • nabycie rzeczy na współwłasność przez kilka osób fizycznych (w równych lub nierównych udziałach)
  • nabycie udziału w rzeczy innej osoby,
  • zawarcie w trakcie trwania małżeństwa tzw. intercyzy ( wprowadzającej rozdzielność majątkową małżeństwa w miejsce ustroju wspólności ustawowej i otwierającej drogę do podziału wspólnie zgromadzonego przez małżonków do tego momentu majątku)

W drugiej grupie niezamierzonych (choć czasem przewidywalnych) sytuacji znajdą się np.:

  • ustanie wspólności ustawowej małżeńskiej po śmierci jednego małżonka, po rozwodzie, separacji, wyroku sądowym znoszącym wspólność ustawową małżeńską,
  • nabycia spadku przez kilku spadkobierców

Adwokat podział majątku KrakówOczywiście w przypadku jednej rzeczy stosunki własnościowe mogą być o wiele bardziej skomplikowane, a to w wyniku kumulacji zdarzeń prawnych, np. śmieci małżonka i spadkobrania po nim. Z czasem może dojść do stanu, w którym pozostawanie w reżimie prawnym wspólności praw jest dla jednego lub wielu współwłaścicieli niekomfortowe, a nawet krzywdzące lub z innych przyczyn niepożądane. Generalna zasada jest taka, że zniesienia współwłasności (czy szerzej podziału majątku) może żądać: każdy właściciel niezależnie od wielkości udziałów, w każdym czasie, a inny współwłaściciel nie może się temu skutecznie sprzeciwić. Każdy ze współwłaścicieli ma jednak wpływ na sposób podziału majątku, czy zniesienia współwłasności poszczególnej rzeczy pod warunkiem, że wykaże się stosowną aktywnością. Najlepszym wyjściem jest uzgodnienie sposobu podziału, aby uzyskać to porozumienie zalecamy naszym Klientom przeprowadzenie negocjacji pomiędzy zainteresowanymi podziałem majątku w towarzystwie adwokata. Potrafimy zastosować odpowiednie akty prawne w danej sytuacji faktycznej, osiągając najszybsze i najtańsze rezultaty zgodne z interesem reprezentowanych klientów indywidualnych. Jeśli nie uda się wypracować porozumienia, procedura cywilna pozwala na przymusowe zniesienie współwłasności na drodze sądowej. W tego rodzaju sprawach cywilnych nieoceniona jest również profesjonalna pomoc prawna, którą oferują kancelarie adwokackie na każdym etapie postępowania.

Adwokat prawo karne Kraków

Prawo karne to dziedzina prawa, z którą przeciętny obywatel chciałby mieć jak najmniej do czynienia. Nawet jeśli statystyki mówią o zwiększonej wykrywalności przestępstw dla przykładu w Krakowie, triumf organów ścigania nie zawsze łączy się w trafnością reakcji karnej, i zwyczajnie staje się indywidualną ludzką tragedią.

Są też sytuacje odwrotne, kiedy będąc pokrzywdzeni oczekujemy zdecydowanej reakcji organów ścigania, która jednak nie następuje. Niezależnie więc od naszych planów zdarzają się sytuacje, które siłą rzeczy wymuszają zaangażowanie w meandry procedury karnej.

Bycie podejrzanym, oskarżonym, świadkiem w sprawie karnej, to bardzo typowe sytuacje, w których adwokat w roli obrońcy czy pełnomocnika pomoże oswoić prawo karne w praktyce.

Z pomocy naszej kancelarii w Krakowie i adwokata specjalizującego się także w sprawach karnych możesz skorzystać także prewencyjne, kiedy nie jesteś pewien, jak prawo karne reguluje daną kwestię, a nie chcesz narazić się na konsekwencje prawne.

Jesteś pokrzywdzony przestępstwem, korzystasz lub chcesz skorzystać ze statusu oskarżyciela prywatnego, posiłkowego, tu również przyda się znajomość prawa karnego materialnego i procesowego w dochodzeniu swoich praw, w czym nasz adwokat może udzielić Ci pomocy.

Zajmujemy się prawem karnym nie tylko w Krakowie, ale także przed organami procesowymi i organami administracji na terenie całej Polski.

Zapisz


Podstawy prawne działania adwokata – korzyści z wyboru adwokata do prowadzenia swojej sprawy

Są trzy główne podstawy prawne działania adwokata

  1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  2. Ustawa z 26 maja 1982 Prawo o adwokaturze (Dz. U. 1982 Nr 16 poz. 124 z późniejszą zmianą.
  3. Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu
    (Kodeks Etyki Adwokackiej) uchwalony przez Naczelną Radę Adwokacką 10 października 1998 r. (uchwała nr 2/XVIII/98)ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Naczelnej Rady Adwokackiej nr 32/2005 z 19 listopada 2005 r., uchwałami Naczelnej Rady Adwokackiej nr 33/2011 – 54/2011 z dnia 19 listopada 2011 r., uchwałą nr 64/2016 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 25 czerwca 2016 r. oraz uchwałą nr 66/2019 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 21 września 2019 roku.

W zalewie różnych firm prawniczych i ich nachalnej reklamy dla Klienta szukającego pomocy prawej istotna jest krótka i precyzyjna informacja kim tak naprawdę jest osoba świadcząca usługę prawną. Postaram się Państwu przybliżyć dlaczego najlepiej skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika będącego adwokatem i jakie są realne korzyści z takiego wyboru.

Porady prawne w świetle obowiązujących przepisów mogą być udzielane przez osoby, które nie mają wykształcenia prawniczego, nie muszą one mieć żadnego wykształcenia, mogą to być również być karane. Więc jeśli kusi Cię ceną ulotka rozdawana przed sądem z tanimi poradami prawnymi po kilkanaście złotych, reklama szybkiego sporządzenia pisma procesowego , odwołania, podania w Twojej sprawie za grosze, sprawdź co tak naprawdę idzie za tak niskim cennikiem i pozornie kuszącą ofertą, a przede wszystkim, kim jest tak naprawdę osoba, która zajmuje się Twoją być może najważniejszą sprawą w życiu. Sprawdź, jaką umowę podpisujesz przed zleceniem sprawy, jakie ukryte koszty zawiera i czy będziesz bezpieczny w trakcie jej prowadzenia i po jej zakończeniu. Pamiętaj, że nie wszystko, co popsute da się potem naprawić, a nawet jeśli się da, to możesz finalnie zapłacić kilkukrotnie więcej niż zakładałeś. Dlatego ucz się na błędach innych, a nie swoich.

Poniższa tabela przedstawia porównanie działalności adwokata/ kancelarii adwokackiej /profesjonalnego pełnomocnika ze zwykłą działalnością prawniczą/ nieprofesjonalnego pełnomocnika/kancelarii prawnej/odszkodowawczej w kilkudziesięciu najistotniejszych kwestiach.

 

ADWOKAT

KANCELARIA ADWOKACKA

Nieprofesjonalna DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA

KANCERARIA PRAWNA

Czy osoba świadcząca usługę prawną wykonuje zawód zaufania publicznegoTAKNIE
Czy osoba świadcząca usługę prawną może posługiwać tytułem zawodowym adwokatTAK

NIE

„mecenas” to tytuł grzecznościowy , który nie oznacza posiadania tytułu zawodowego „adwokat”

Czy osoba świadcząca usługę prawną ma obowiązek posiadania wykształcenia wyższego prawniczego – tytuł mgra prawaTAKNIE
Czy do prowadzenia działalności konieczny jest obowiązek odbycia aplikacji adwokackiej ( obecnie 3 lata ) zakończonej państwowym egzaminem adwokackim zdanym z pozytywnym wynikiem, wpis na listę adwokatówTAKNIE
Czy osoba świadcząca usługę prawną ma obowiązek legitymowania się nieskazitelnym charakteremTAKNIE
Czy osoba świadcząca usługę prawną ma obowiązek posiadania pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnychTAKNIE
Czy osoba świadcząca usługę prawną ma obowiązek przedłożenia informacji o niekaralności z KRKTAKNIE
Czy osoba świadcząca usługę prawną ma obowiązek odbycia praktyk w kancelariach adwokackich, sądach apelacyjnych, okręgowych rejonowych, prokuraturach, urzędachTAKNIE
Czy uprawnienia zawodowe osoby świadczącej usługę prawną można sprawdzić publicznie / w Internecie / oficjalnym rejestrzeTAK —> https://rejestradwokatow.pl/adwokatNIE
Czy osoba świadcząca usługę prawną jest związana zasadami etyki i godności zawoduTAKNIE
Czy osoba świadcząca usługę prawną podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godnością zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowychTAKNIE

Czy istnieje obowiązek posiadania przez osobę świadczącą usługę prawną ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC

( ułatwiona procedura odszkodowania za nienależyte wykonanie/ niewykonanie umowy )

TAKNIE
Czy osoba świadcząca usługę prawną ma obowiązek podnoszenia swoich kwalifikacji i podlega kontrolowanemu obowiązkowi corocznego doskonalenia zawodowegoTAKNIE
Czy obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej przez osobę świadczącą usługę prawną jest nieograniczony czasowo

TAK

wynika to z ustawy

NIE
Czy trzeba zastrzegać tajemnicę lub poufność przed zleceniem sprawy lub zasięgnięciem porady prawnej

NIE

ponieważ tajemnica zawodowa adwokata jest bezwarunkowa, wynika z Konstytucji i ustawy p.o a.

TAK

konieczna jest odpowiednia klauzula z umowie

Czy można zwolnić osobę wykonującą usługę prawną od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedziała się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.NIETAK
Czy tajemnicą objęte są dokumenty znajdujące się w aktach ,wszystkie wiadomości, notatki i dokumenty dotyczące sprawy, uzyskane od klienta oraz innych osób, niezależnie od miejsca, w którym się znajdująTAKNIE
Czy osoba wykonująca usługę prawną może zgłaszać dowód z zeznań świadka będącego adwokatem lub radcą
prawnym w celu ujawnienia przez niego wiadomości uzyskanych w związku
z wykonywaniem zawodu
NIETAK
Czy osoba świadcząca usługę prawną może zeznawać w charakterze świadka co do informacji, które uzyskała udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawęNIETAK
Czy brak zaufania uniemożliwia podjęcie się lub dalsze prowadzenie Twojej sprawyTAK

NIE

Umowa może być podpisana mimo braku zaufania , a utrata zaufania na późniejszym etapie nie jest przyczyną rozwiązania umowy.

Czy osoba świadcząca usługę prawną może jednocześnie reprezentować Twojego przeciwnika lub udzielić mu porady prawnej ( tzw. konflikt interesów)NIETAK
Czy osoba świadcząca usługę prawną może Cię reprezentować osobiście w każdej sprawie sądowej, uczestniczyć z Tobą w rozprawieTAKNIE
Czy do zlecenia prowadzenia jednej sprawy cywilnej w sądzie konieczne jest jednoczesne powierzenie takiej osobie zarządu majątkiem Klienta lub jego interesami

NIE

możesz powierzyć/ zlecić tylko jedną wybraną sprawę bez powierzania zarządu

TAK

musisz zawrzeć dodatkową umowę o powierzenie takiej osobie zarządu swoim majątkiem lub swoimi interesami , jeśli ma dojść do zastępstwa w cywilnej sprawie sądowej ( udziału w rozprawie ), umowa taka niekoniecznie jest zgodna z Twoją rzeczywistą intencją i z reguły rodzi dodatkowe koszty wynagrodzenia

Czy osoba, której zlecasz usługę prawną co do zasady wykonuje zlecenie zastępstwa procesowego osobiścieTAK

NIE

zasadą jest wykonywanie zastępstwa procesowego przez podwykonawców ( nawet kilku kolejnych ), płacisz z reguły ukryte koszty za pośrednictwo.

Czy ewentualny zastępca musi mieć uprawnienia zawodoweTAK każdy zastępca/ substytut musi być adwokatem/radcą pr lub aplikantem adwNIE
Czy osoba świadcząca usługę prawną może być obrońcą oskarżonego/podejrzanego w sprawie karnejTAKNIE

Najczęściej zadawana pytania do adwokata – FAQ

Adwokatura Polska logoKontakt

KANCELARIA ADWOKACKA
adwokat Małgorzata Tokarz
ul. Sereno Fenn’a 12/1,
31-143 Kraków
e-mail: malgorzata.tokarz@adwokatura.krakow.pl

 

Zapisz