Gdy pozew o rozwód został wniesiony do sądu, a Ty nie chcesz się rozwodzić

Gdy pozew o rozwód został wniesiony do sądu, a Ty nie chcesz się rozwodzić

Od podjęcia decyzji o rozwodzie do formalnego złożenia „papierów rozwodowych” w Sądzie upływa czasem sporo czasu, nieraz nawet całe lata, stąd do takiej decyzji się dojrzewa.  Bywa także i tak, że pozew składany jest pod wpływem silnych, nagłych emocji i nie zawsze jest decyzją do końca przemyślaną. Niezależnie od sytuacji w chwili składania pozwu, po […]

Gdy kontakty z dzieckiem są utrudniane lub ich nie ma

Gdy kontakty z dzieckiem są utrudniane lub ich nie ma

Samo rozstanie rodziców to dla dziecka zawsze wydarzenie przełomowe, kryzys. To czy stanie dla niego traumą zależy od dojrzałej i odpowiedzialnej postawy zarówno matki jak i ojca, a często także reszty rodziny. Tego czy dorośli będą potrafili dobro dziecka przedłożyć ponad swój osobisty interes w konflikcie pomiędzy sobą jako małżonkami lub partnerami.

Alimenty na dziecko a kontakty z dzieckiem

Alimenty na dziecko a kontakty z dzieckiem

Kwestia łożenia bądź nie na utrzymanie potomka z formalnego punktu widzenia nie rzutuje na możliwość osobistej styczności obciążonego obowiązkiem alimentacyjnym rodzica z dzieckiem. W szczególności rodzic niewywiązujący się z obowiązku alimentacyjnego lub czyniący to w sposób niedostateczny nie może zostać z tego powodu pozbawiony lub ograniczany w kontaktach z synem lub córką. Dotyczy to także […]

Uznanie ojcostwa i ustalenie ojcostwa w prawie rodzinnym to nie to samo

Uznanie ojcostwa i ustalenie ojcostwa w prawie rodzinnym to nie to samo

Często w obiegowym języku słyszymy, że określenia „uznanie ojcostwa”  i „ustalenie ojcostwa” używane są wymiennie.  Warto sobie jednak uzmysłowić, że „ustalenie ojcostwa” jest pojęciem szerszym od „uznania ojcostwa” . W przypadku dziecka pozamałżeńskiego ustalenie ojcostwa odbywa się poprzez złożenie oświadczenia o uznaniu ojcostwa lub poprzez sądowe ustalenie ojcostwa. O obu tych instytucjach będzie tutaj teraz […]

Kiedy jest możliwa podwyżka lub obniżka alimentów na dziecko?

Kiedy jest możliwa podwyżka lub obniżka alimentów na dziecko?

Raz uzyskane orzeczenie w przedmiocie alimentów, czy to w Wyroku rozwodowym, czy osobnym orzeczeniu nie musi obowiązywać wiecznie, mimo, że sprawa została prawomocnie osądzona. Dopóki jednak nie podejmiemy żadnych kroków prawnych wykonaniu podlega ostatnio zapadły i wykonalny Wyrok ustalający wysokość alimentów lub ugoda sądowa. Kiedy zatem możemy coś zrobić w kierunku zmiany wysokości alimentów? Musi […]

Wnuk z dziadkami

Czy wnuki dziedziczą spadek po dziadkach?

Wiele osób w starszym wieku zapewne nurtuje kwestia, czy ich majątek mogą odziedziczyć wnuki. Jedni chcieliby, aby spadek wprost trafił w ręce wnuka czy wnuczki, a inni wręcz przeciwnie chcieliby z różnych względów nie dopuścić do takiego przysporzenia kosztem swego majątku zgromadzonego przez całe życie. Jak zwykle najlepiej zawczasu rozpoznać swoją sytuację prawną i podjąć […]

Kontakt z dzieckiem w święta, wakacje i ferie

KONTAKT Z DZIECKIEM W ŚWIĘTA, WAKACJE I FERIE

Święta Bożego Narodzenia czy Wielkiej Nocy to szczególny czas w naszej tradycji, chcemy go spędzić spokojnie w gronie najbliższych. Takie pragnienie towarzyszy nie tylko nam dorosłym, ale nade wszystko dzieciom. Rozstanie rodziców to bardzo trudny moment dla najmłodszych, ich świat ulega gwałtownym przemianom. Można jednak oszczędzić dzieciom wielu nieprzyjemnych dodatkowych emocji poprzez wypracowanie porozumienia we […]

Adwokat od prawa rodzinnego

PRAWO RODZINNE – KONTAKT Z DZIECKIEM

Refleksje po szkoleniu w ramach doskonalenia zawodowego adwokatów w Krakowie W dniu 30 listopada 2017 miałam przyjemność uczestniczyć w szkoleniu zorganizowanym przez Sekcję Praktyków Prawa Rodzinnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie, którego tematem przewodnim był kontakt z dzieckiem regulowany tak w postępowaniu przed Sądem Rejonowym, jak i przy okazji rozwodu lub separacji przed Sądem Okręgowym. […]

Zachowek

Dziedziczenie majątku – kilka słów o zachowku

Czym jest zachowek? Z mojej praktyki adwokackiej w zakresie spraw spadkowych i rodzinnych wynika że w ciągu ostatnich lat wzrosła świadomość Klientów, że w prawie funkcjonuje instytucja zachowku. Nierzadko  sama nazwa jest przekręcana np. „ zachówek”  i zainteresowani nie do końca wiedzą na czym ona polega i jaka jest jej funkcja. W przeważającej części wypadków […]

Alimenty

ROZWÓD A SPRAWA O ALIMENTY

Problemy z uzyskaniem na czas świadczeń alimentacyjnych na utrzymanie dzieci i rodziny zwykle poprzedzają założenie sprawy rozwodowej lub separacyjnej. Spór z małżonkiem, symptomy rozpadu pożycia skutkują koniecznością wcześniejszego założenia sprawy o alimenty w Sądzie Rejonowym. Decyzja o samym wniesieniu pozwu rozwodowego jest odkładana na dalszy okres lub przeciwnie rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem nie zamierza […]