www.malgorzatatokarz.pl

1. Strona internetowa malgorzatatokarz.pl ( zwana dalej wymiennie „stroną” lub „serwisem” jest internetową wizytówką ( witryną ) stacjonarnej Kancelarii Adwokackiej Adwokat Małgorzaty Tokarz mieszczącej się w Krakowie przy ul. Sereno Fenna 12/1. Kancelaria nie świadczy pomocy prawnej za pośrednictwem tego serwisu. W celu otrzymania pomocy prawnej konieczny jest kontakt bezpośredni. Szczegóły w zakładce kontakt https://malgorzatatokarz.pl/kontakt/.

2. W celach informacyjnych i edukacyjnych w serwisie prowadzony jest blog o tematyce prawniczej https://malgorzatatokarz.pl/porady-adwokackie-krakow/. Treści zawarte na blogu nie są poradami prawnymi i nie stanowią pomocy prawnej w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z 26 maja 1982 Prawo o adwokaturze ( tekst jedn. DU 2017 poz 2368 ).

Pod blogiem nie ma możliwości zamieszczania komentarzy  przez użytkowników.

3. Niniejsza polityka prywatności została opracowana w celu poinformowania użytkowników strony malgorzatatokarz.pl o zasadach przetwarzania danych osobowych w ramach tego serwisu czyniąc zadość wymogom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/697 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO

4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronie internetowej malgorzatatokarz.pl jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzata Tokarz z siedzibą w Krakowie, ul. Sereno Fenna 12/1, email malgorzata.tokarz@adwokatura.krakow.pl.

5. W zakresie danych osobowych użytkowników serwisu malgorzatatokarz.pl administrator przetwarza dane osobowe zawarte na formularzu kontaktowym dostępnym w zakładce kontakt, w szczególności: imię, adres email. Podanie danych jest dobrowolne. Dowód odebranej zgody na przetwarzanie danych stanowi oświadczenie użytkownika o treści:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przeze mnie dobrowolnie na formularzu kontaktowym dostępnym na stronie www.malgorzatatokarz.pl..Celem przetwarzania powyższych danych jest przeprowadzenie procedury odpowiedzi na zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego zapytanie. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzata Tokarz z siedzibą w Krakowie, ul. Sereno Fenna 12/1, email malgorzata.tokarz@adwokatura.krakow.pl. Podstawę prawną przetwarzania powyższych danych jest art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/697 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  – RODO. Szczegółowe kwestie dotyczące ochrony danych osobowych użytkowników serwisu  www.malgorzatatokarz.pl i związanych z tym procedur znajdują się w Polityce prywatności.”

Podstawę prawną przetwarzania powyższych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/697 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  – RODO

 Dane udostępnione przez użytkownika na formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez okres trwania procedury udzielenia odpowiedzi na zapytanie tam zawarte i do czasu cofnięcia zgody przez użytkownika, nie dłużej jednak niż rok od daty zakończenia procedury odpowiedzi na zapytanie.

6. Dane osobowe użytkowników serwisu szczegółowo opisane w punkcie 5 niniejszej Polityki prywatności nie są udostępniane osobom trzecim i są przetwarzane wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

7. Prawa użytkowników serwisu w zakresie ochrony udostępnionych przez nich za pośrednictwem serwisu danych osobowych  są następujące:

Użytkownikom przysługuje prawo do dostępu do danych i ich sprostowania oraz usunięcia danych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie.

Wniosek może być zgłoszony w formie pisemnej na adres stacjonarny lub mailowy administratora wskazany w punkcie 4.

Użytkownikom przysługuje również prawo ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przeniesienia danych, a w sprawach spornych nadto prawo do złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego w trybie i na zasadach przewidzianych w prawie polskim.

8. Strona malgorzatatokarz.pl korzysta z plików Cookie ( tzw. ciasteczka ), które zawierają informacje, dane których Google używa do świadczenia swoich usług i analizowania ruchu na stronach internetowych.

Jak Google korzysta z plików Cookies, czym są pliki Cookie dowiesz się tutaj

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl

Pliki Cookie są zapisywane są  na komputerze osoby odwiedzającej stronę internetową, jeżeli stosowana przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi i swój czas wygaśnięcia. Warunki przechowywania i dostępu do plików  Cookie użytkownik serwisu może określić w swojej przeglądarce i w ten sposób nimi sam zarządza, można je również wyłączyć. Trzeba mieć jednak na względzie, iż może to utrudnić korzystanie ze stron internetowych  w pełnym zakresie

https://policies.google.com/technologies/managing?hl=pl

Pliki cookie stosujemy w celu dostosowania zawartości strony do preferencji użytkownika, optymalizacji korzystania ze strony, zbierania  i analizy ogólnych i anonimowych statystyk odwiedzin na stronie oraz w celu dostarczania użytkownikom treści marketingowych bardziej dostosowanych do ich potrzeb.

9. W celu uskutecznienia możliwie najpełniejszej ochrony danych osobowych niniejsza polityka prywatności może być aktualizowana.