Gdy były partner nie chce opuścić mieszkania czyli kilka słów o eksmisji konkubenta

Kiedy następuje koniec związku nieformalnego tzw. konkubinatu pozostaje do uregulowania wiele kwestii dotyczących byłych partnerów, a często także wspólnych dzieci.

Jedną z podstawowych spraw do rozwiązania jest fizyczne odseparowanie od byłego partnera/partnerki, a zatem pozbycie się go ze wspólnie zajmowanego mieszkania.

Gdy były partner nie chce opuścić mieszkania czyli kilka słów o eksmisji konkubentaRzadko zdarza się, że partner sam się dobrowolnie wyprowadza, a konflikt narasta. Mogą w grę wchodzić patologiczne zachowania byłego partnera uniemożliwiające dalsze wspólne zamieszkiwanie. Generalnie po zakończeniu związku ludzie nie chcą już mieszkać razem, znosić byłego partnera, pragną zaplanować życie na nowo i odciąć się od przeszłości.

Sposób skutecznego postępowania w sprawie zależy od tego jaki status własnościowy ma nieruchomość (mieszkanie, dom ) zajmowana przez partnerów.

Gdy mieszkanie ( dom ) należy do jednego z partnerów lub jego rodziców, przyjmuje się w orzecznictwie, że drugi partner zamieszkuje  nieodpłatnie na zasadzie użyczenia uzasadnionego stosunkiem rodzinnym i taką nieformalną umowę użyczenia należy najpierw wypowiedzieć i zażądać opuszczenia i opróżnienia z rzeczy i osób nieruchomości przez byłego partnera wyznaczając mu odpowiedni termin na wyprowadzkę z lokalu.

Jeżeli po wezwaniu partner nadal przebywa w lokalu wbrew woli właściciela, to należy wystąpić do sądu z powództwem o eksmisję.

Podczas postępowania sąd z urzędu bada czy pozwany spełnia przesłanki do otrzymania lokalu socjalnego i jeżeli dojdzie do przekonania, że przysługuje mu takie uprawnienie, wstrzymuje wykonanie wyroku eksmisyjnego do czasu przedłożenia przez gminę pozwanemu oferty zawarcia lokalu socjalnego.

Ostatnim etapem jest postępowanie egzekucyjne dotyczące zapadłego Wyroku u komornika.

Jak widać, procedura nie jest prosta, a przede wszystkim może trwać latami. Pojawia się więc pokusa, aby ją nieco przyspieszyć i pozbyć się intruza w własnego mieszkania.

Zanim wyrzucisz rzeczy partnera na bruk i zmienisz zamki zapytaj adwokata

Koniec związku to także biorące górę emocje, a w ich ferworze można popełnić błędy.

Przed oczyma stają niemal filmowe sceny, kiedy to zdradzana kobieta przez okno pozbywa się rzeczy wiarołomnego narzeczonego, a przyklaskuje jej w tym tabun przyjaciółek.

Jako adwokat prowadzący  sprawy eksmisji byłego partnera nie polecam jednak szybkich rozwiązań siłowych, typu zmiana zamków i wyrzucenie rzeczy partnera, odcinanie mediów, uprzykrzanie życia, złośliwości, jeśli nie chcemy narażać się na odpowiedzialność karną i szereg dodatkowych procesów cywilnych, które mogą nawet ochronić posiadanie partnera, który nie jest właścicielem lokalu.

Jak przyspieszyć wyprowadzkę partnera.

Czy są możliwości, aby wyprowadzkę partnera legalnie przyspieszyć? Jak najbardziej!

Warto już na samym początku zasięgnąć porady adwokata zajmującego się sprawami rodzinnymi i cywilnymi, który

  1. prawidłowo oceni stan prawny lokalu,
  2. sformułuje wezwanie do drugiej strony w formie listu adwokackiego z żądaniem opuszczenia lokalu, list może obejmować także roszczenie odszkodowawcze za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego, co powinno skłonić adresata do głębszej refleksji nad opłacalnością pozostania w lokalu i może się okazać wystarczające do osiągnięcia oczekiwanego rezultatu w postaci jego wyprowadzki,
  3. adwokat oceni wstępnie szanse na otrzymanie lokalu socjalnego przez eksmitowanego,
  4. sporządzi pozew i poprowadzi sprawę w sądzie o eksmisję byłego partnera,
  5. poprowadzi negocjacje z drugą stroną i jej pełnomocnikiem mające na celu dobrowolną wyprowadzkę, które mogą obejmować także inne nurtujące strony problemy majątkowe takie jak nakłady poczynione w trakcie wspólnego zamieszkiwania, a nawet pozostałe rodzinne kwestie wymagające ustalenia jak opieka nad wspólnymi dziećmi i alimenty.

Partnerka chce, abym się wyprowadził z mieszkania, w które zainwestowałem.

Gdy jesteś partnerem, do którego kierowane jest żądanie opuszczenia lokalu, co do którego nie przysługuje Ci prawo własności, masz spore możliwości obrony i utrzymania aktualnego dachu nad głową nawet przez kilka lat.  Może Ci też zależeć, aby uwzględnić Twój wkład finansowy w cudzy lokal. Eksmisja z lokalu byłego partnera i nakłady poczynione w trakcie związku na lokal są to jednak dwie odrębne i niezależne od siebie sprawy w sądzie, co nie oznacza, że przed skierowaniem kilku spraw do sądu nie należy rozmawiać o wszystkich tych sprawach łącznie i wyczerpać możliwości dogadania się.

W tym pomoże Ci profesjonalny pełnomocnik, który w szczególności;

  1. przestawi Ci Twoją sytuację prawną,
  2. zareaguje na żądanie opuszczenia lokalu otrzymane od byłego partnera lub innego właściciela lokalu sporządzając w Twoim imieniu list adwokacki,
  3. Twój adwokat spotka się z drugą stroną i będzie dążył do porozumienia, które da Ci satysfakcję bez wieloletniego procesu sadowego, minimalizując koszty, które będziesz musiał ponieść,
  4. jeżeli sprawa jest już na etapie sądowego postępowania eksmisyjnego zapewni Ci jako pozwanemu profesjonalne zastępstwo adwokackie, napisze odpowiedź na pozew o eksmisję, zbada możliwości wstrzymania eksmisji do czasu dostarczenia przez gminę lokalu socjalnego, co dla Ciebie może oznaczać dalsze zamieszkiwanie w lokalu po wyroku eksmisyjnym,
  5. skierowanie sprawy o eksmisję do sądu nie wyklucza równoległych rozmów z drugą stroną obejmujących także Twoje roszczenia i warunki dobrowolnej wyprowadzki. Warto podjąć ten trud ponieważ sąd może orzec, że masz opuścić lokal, nie bacząc, że zainwestowałeś w niego nawet cały dorobek życia.

Wspólne mieszkanie konkubentów

Gdy mieszkanie jest wspólne, tzn oboje byli partnerzy są jego współwłaścicielami, a nie ma sytuacji patologicznych, w szczególności przemocowych sposobem na wyprowadzkę byłego partnera pozostaje jedynie podział majątku i zniesienie współwłasności takiego mieszkania. Można to zrobić umownie jako wynik porozumienia lub sądownie. W akcie notarialnym znoszącym współwłasność powinno znaleźć się odpowiednie zobowiązanie dotyczące opuszczenia lokalu w określonym terminie pod rygorem egzekucji, zaś w końcowym postanowieniu sądu znoszącym współwłasność sąd orzeka także o nakazaniu wydania lokalu temu partnerowi, który stał się wyłącznym właścicielem lokalu.

Z uwagi na skomplikowanie materii przy podziale majątku zalecane jest skorzystanie z pomocy adwokata specjalizującego się w tej tematyce.

Autor Adwokat Małgorzata Tokarz