Jak wygląda rozprawa rozwodowa? – cz. I – Lekcja topografii sądowej

 Dotarliśmy na własną sprawę rozwodową. O tym, ze czasem może  to przypominać bieg z przeszkodami  – pisałam tutaj.

Wywołanie sprawy

Czekamy przed salą na wywołanie swojej sprawy przez protokolanta. Akurat w Krakowie rozwody wywoływane są osobiście przez protokolanta, niektóre jednak Sądy wzywają przez mikrofon na korytarzu. Jeżeli jesteśmy po czasie, a sprawa została już wywołana, wtedy nie pozostaje nic innego jak wejść na salę.

Mam rozwód, gdzie mam usiąść w sądzie?

Rozwody KrakówWchodzimy i pojawia się pierwszy dylemat, gdzie usiąść? Mamy do dyspozycji dwie usytuowane naprzeciw siebie wolne ławy. Na środku, prostopadle do owych ław przeznaczonych dla stron i ich pełnomocników, na podwyższeniu zobaczymy stół sędziowski.

Zakładam, ze stoisz naprzeciw stołu sędziowskiego, niedaleko barierki.

Jeśli jesteś powodem lub powódką ( przy okazji zachęcam do skorzystania ze słowniczka pojęć w zakładce Rozwody – informacje ) zajmujesz miejsce w ławie po swojej lewej stronie, jeśli zaś jesteś pozwanym, pozwaną, w ławie po prawej.

Jeżeli mimo wszystko się pomylisz, nie stresuj się, sędzia wskaże Ci prawidłowe miejsce.

Skład sądu w rozwodzie

Za stołem sędziowskim zobaczysz trzy osoby w togach, to skład sędziowski w Twojej sprawie. Dwie z nich po prawej i po lewej to ławnicy. Miejsce po środku zajmuje sędzia zawodowy, który dodatkowo nosi łańcuch. Sędzia zawodowy jest przewodniczącym składu, prowadzi rozprawę, wydaje zarządzenia, czuwa nad utrwaleniem przebiegu rozprawy w protokole przez protokolanta.  Sam protokolant zajmuje miejsce z boku stołu sędziowskiego.

Choć ławnicy to niezawodowi członkowie składu orzekającego (sądu), stanowiący tzw. czynnik społeczny w wymiarze sprawiedliwości, musisz wiedzieć, że mają oni równe prawa z sędziami zawodowymi w zakresie orzekania.  Głos ławnika w naradzie i głosowaniu nad Twoim wyrokiem rozwodowym, czy innym orzeczeniem w sprawie ma taką samą wagę jak głos sędziego zawodowego. Od ławnika również możesz spodziewać się pytania podczas przesłuchania. Z doświadczenia wiem, że akurat w sprawach rozwodowych ławnicy bywają aktywni.

Za barierką

Na środku sali jest tzw. barierka dla świadków. Stają za nią osoby składające zeznania, także same strony podczas swojego przesłuchania.

Za barierką dla świadków naprzeciw stołu sędziowskiego jest ława dla publiczności, w rozwodach ma ona ograniczone zastosowanie, jako, że sprawy te toczą się z wyłączeniem jawności i co do zasady publiczności nie ma.

Opracowanie: Małgorzata Tokarz – Adwokat od rozwodów Kraków