Sąd to nie adwokat od rozwodu

Szybki rozwód nie zawsze dobry

Toga sędziowskaZwykle po poznaniu stanowisk stron Sąd przystępuje do nakłaniania ich obu  do ugodowego rozstrzygnięcia, tj. do przybliżenia swoich stanowisk ( o ile nie są już na tym etapie zgodne ), ze szczególnym uwzględnieniem rozwodu bez orzekania o winie. Ta forma rozwiązania małżeństwa jest szczególnie dobrze widziana przez sądy, gdyż zdejmuje z sądu i stron obowiązek prowadzenia często bardzo żmudnego postępowania dowodowego w przedmiocie zawinienia  małżonków w rozpadzie pożycia małżeńskiego Sąd ma dużo mniej pracy, a Ty masz szybki rozwód.

Z ust sądu z pewnością usłyszysz całą paletę zalet polubownego rozstania, a rzeczywiście jest ich sporo, zwłaszcza jeśli posiada się wspólne dzieci. O wadach żaden Sąd Ci jednak nie powie.

Sama jako adwokat od rozwodu będąc pełnomocnikiem w sprawie rozwodowej zachęcam strony do skorzystania z wyboru opcji rozwodu z zaniechaniem orzekania o winie. Robię to jednak tylko wtedy, kiedy upewnię się, że jest zgodne z wolą reprezentowanej strony i leży w interesie mojego Klienta, kiedy Jego interes aktualny i przyszły nie stoi temu na przeszkodzie.

Jest zawsze kwestia należytego wniknięcia okoliczności konkretnej sprawy z subiektywnej perspektywy danej osoby. Adwokat w rozwodzie to robi, sąd nie.

Świadoma decyzja o rozwodzie

W każdym razie warto opcję rozwód bez orzekania o winie rozważyć na spokojnie i podjąć świadomą decyzję, znając wszystkie jej konsekwencje. W Twojej sprawie bowiem  może się okazać, że rozwód bez orzekania o winie nie będzie najlepszym rozwiązaniem dla Ciebie, nawet za cenę szybkiego Wyroku. A o Twój interes tu przecież chodzi.

Sąd to nie adwokat od rozwodu

Choć Sąd doskonale zna prawo, to jednak nie udziela porad prawnych, udziela tylko tzw. „ niezbędnych pouczeń”. Sad nie ma więc obowiązku, ani nawet możliwości wskazywać stronie wszystkich konsekwencji czynności procesowych. Od tego są profesjonalni pełnomocnicy. Dlatego warto poznać konsekwencje swoich działań udając się do adwokata, choćby na samą poradę, nim zmieni się żądanie pozwu, np. z rozwodu z winy współmałżonka na rozwód bez orzekania o winie, czy odwrotnie.

Poproszę o termin

Zmian co do żądań pozwu nie musisz robić na rozprawie pod wpływem chwili, możesz poprosić o czas i odpowiedzieć Sądowi pisemnie.

Autor Adwokat Małgorzata Tokarz