Jak długo musi trwać rozpad pożycia, aby otrzymać rozwód?

Jak długo musi trwać rozpad pożycia, aby otrzymać rozwód?

Wśród osób myślących o rozwodzie wcześniej czy później pojawia się dylemat, jaki czas życia osobno jest wystarczający, aby sąd usankcjonował tę sytuację Wyrokiem rozwodowym. Najpierw więc wypada wyjaśnić, że posługując się językiem ustawy musimy ustalić, czy mamy do czynienia z „rozpadem pożycia” , a więc ustaniem więzi łączących małżonków w  trzech aspektach: duchowym ( uczuciowym […]

Kandydatka do samorządu adwokackiego

Kandyduję do organów samorządu adwokackiego Krakowskiej Izby Adwokackiej. Ten wpis kieruję do moich Koleżanek i Kolegów, Adwokatów Krakowskiej Izby Adwokackiej. W wyborach samorządowych nadchodzącej kadencji 2020-2024 zamierzam bowiem ubiegać się o powierzenie mi funkcji Sędziego Sądu Dyscyplinarnego Krakowskiej Izby Adwokackiej. Szanowne Koleżanki i Koledzy! Podpisując każde orzeczenie, czy postanowienie Sądu Dyscyplinarnego mam świadomość, ze czynię […]

Rozwód w czasie pandemii koronawirusa - update

Rozwód w czasie pandemii koronawirusa – update

Miniporadnik dla tych którzy planują iść do sądu na sprawę rozwodową w czasie epidemii. Sądy w czerwcu ruszyły. To dobra wiadomość dla stron i pełnomocników.  A także dla tych, którzy w czasie domowego lockdown dojrzeli do decyzji o rozwodzie i planują taką sprawę założyć niebawem.  Biegną też terminy procesowe. Nowa sytuacja i ograniczenia związane z […]

Rozwody w czasie pandemii koronawirusa

Rozwody w czasie pandemii koronawirusa

Podczas, gdy prawnicy spierają się czy wprowadzony w Polsce stan zagrożenia epidemicznego jest stanem wyjątkowym,  siłą wyższą, jak fizycznie odebrać i nadać pismo procesowe, co zrobić z biegnącymi terminami procesowymi, i ustawowymi, strony zadają sobie pytanie co teraz będzie z moją sprawą w sądzie. Rozwody nigdy nie toczyły się szybko, teraz będą jeszcze dłużej. Jeśli […]

Gdy pozew o rozwód został wniesiony do sądu, a Ty nie chcesz się rozwodzić

Gdy pozew o rozwód został wniesiony do sądu, a Ty nie chcesz się rozwodzić

Od podjęcia decyzji o rozwodzie do formalnego złożenia „papierów rozwodowych” w Sądzie upływa czasem sporo czasu, nieraz nawet całe lata, stąd do takiej decyzji się dojrzewa.  Bywa także i tak, że pozew składany jest pod wpływem silnych, nagłych emocji i nie zawsze jest decyzją do końca przemyślaną. Niezależnie od sytuacji w chwili składania pozwu, po […]

Gdy kontakty z dzieckiem są utrudniane lub ich nie ma

Gdy kontakty z dzieckiem są utrudniane lub ich nie ma

Samo rozstanie rodziców to dla dziecka zawsze wydarzenie przełomowe, kryzys. To czy stanie dla niego traumą zależy od dojrzałej i odpowiedzialnej postawy zarówno matki jak i ojca, a często także reszty rodziny. Tego czy dorośli będą potrafili dobro dziecka przedłożyć ponad swój osobisty interes w konflikcie pomiędzy sobą jako małżonkami lub partnerami.

Alimenty na dziecko a kontakty z dzieckiem

Alimenty na dziecko a kontakty z dzieckiem

Kwestia łożenia bądź nie na utrzymanie potomka z formalnego punktu widzenia nie rzutuje na możliwość osobistej styczności obciążonego obowiązkiem alimentacyjnym rodzica z dzieckiem. W szczególności rodzic niewywiązujący się z obowiązku alimentacyjnego lub czyniący to w sposób niedostateczny nie może zostać z tego powodu pozbawiony lub ograniczany w kontaktach z synem lub córką. Dotyczy to także […]

Uznanie ojcostwa i ustalenie ojcostwa w prawie rodzinnym to nie to samo

Uznanie ojcostwa i ustalenie ojcostwa w prawie rodzinnym to nie to samo

Często w obiegowym języku słyszymy, że określenia „uznanie ojcostwa”  i „ustalenie ojcostwa” używane są wymiennie.  Warto sobie jednak uzmysłowić, że „ustalenie ojcostwa” jest pojęciem szerszym od „uznania ojcostwa” . W przypadku dziecka pozamałżeńskiego ustalenie ojcostwa odbywa się poprzez złożenie oświadczenia o uznaniu ojcostwa lub poprzez sądowe ustalenie ojcostwa. O obu tych instytucjach będzie tutaj teraz […]

Kiedy jest możliwa podwyżka lub obniżka alimentów na dziecko?

Kiedy jest możliwa podwyżka lub obniżka alimentów na dziecko?

Raz uzyskane orzeczenie w przedmiocie alimentów, czy to w Wyroku rozwodowym, czy osobnym orzeczeniu nie musi obowiązywać wiecznie, mimo, że sprawa została prawomocnie osądzona. Dopóki jednak nie podejmiemy żadnych kroków prawnych wykonaniu podlega ostatnio zapadły i wykonalny Wyrok ustalający wysokość alimentów lub ugoda sądowa. Kiedy zatem możemy coś zrobić w kierunku zmiany wysokości alimentów? Musi […]

Wnuk z dziadkami

Czy wnuki dziedziczą spadek po dziadkach?

Wiele osób w starszym wieku zapewne nurtuje kwestia, czy ich majątek mogą odziedziczyć wnuki. Jedni chcieliby, aby spadek wprost trafił w ręce wnuka czy wnuczki, a inni wręcz przeciwnie chcieliby z różnych względów nie dopuścić do takiego przysporzenia kosztem swego majątku zgromadzonego przez całe życie. Jak zwykle najlepiej zawczasu rozpoznać swoją sytuację prawną i podjąć […]